Νοσηλεία και Έρευνα

Τρέχον τεύχος

Τόμ. 14 Αρ. 57 (2020)
Published December 27, 2020
Τεύχος 57

Μπορούμε να πετύχουμε «Μεγαλύτερη Επένδυση» για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και «Μεγαλύτερη Προσβασιμότητα» σε αυτές για όλους;

Κεντρικό μενού ανακοινώσεων

Υποβολές άρθρων

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού "Νοσηλεία και Έρευνα" παροτρύνει ένθερμα τους συγγραφείς όπως υποβάλλουν άρθρα υψηλής ποιότητας (βάσει των οδηγιών ) γραμμένα στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα.


Περισσότερο…

December 23, 2020

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οι παρούσες οδηγίες του περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» έχουν εναρµονιστεί µε τις «Κοινές Απαιτήσεις για τα Άρθρα τα οποία...


Περισσότερο…

December 23, 2020

Συντακτική Επιτροπή

H Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού "Νοσηλεία και Έρευνα" αποτελείται από τους¨: Διεύθυνση Σύνταξης Χρυσούλα Λεμονίδου...


Περισσότερο…

December 2, 2020
Προβολή όλων των τευχών

Στόχος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.