Εγγραφή

 

Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών – Ετήσια Συνδρομή

Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΕΝΣ μπορούν να είναι Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή ισοτίμων Πανεπιστημιακών πτυχίων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πανεπιστημιακών πτυχίων Ιατρικών, Βιολογικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημών που συμβάλλουν στην προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Δεκτοί γίνονται και απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω φόρμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr. Μετά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων περί έγκριση της αίτησής τους από το ΔΣ της ΕΝΣ και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή απαιτείται η καταβολή 10 ευρώ ως εγγραφή (άπαξ) και η καταβολή 20 ευρώ ως συνδρομή. Η συνδρομή καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR53 0171 0130 0060 1301 0127 544. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr.

Τα μέλη της ΕΝΣ λαμβάνουν δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» (αποδελτιώνεται στις βάσεις CINAHL, EBSCO, SCOPUS) και έχουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό. Έχουν δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» (σε ειδική "τιμή μέλους") εφόσον αυτά γίνουν δεκτά από τους κριτές (για την έκπτωση "μέλους" ο συγγραφέας ή ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς οποιουδήποτε υποβαλλόμενου άρθρου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής 30 ευρώ ή μέλος της ΕΝΣ).