Διοικητικό Συμβούλιο


Η σύσταση του Δικοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 2023-2025 είναι η παρακάτω:


Πρόεδρος: Ελισάβετ Πατηράκη

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Καστανιώτη

Γεν. Γραμματέας: Μαρία Χατζοπούλου

Ταμίας: Ψυχογυιού Αργυρή

Ειδ. Γραμματέας: Παρίσης Γάλλος

Μέλη: Αιμιλία Παπαχριστοφίλου, Ελένη Φύτρου

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΗ: ΣΠΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ