Βραβεία Νοσηλευτών “Βασιλική Λαναρά”


Θεσπίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22/5/2001 και δίδεται στην καλύτερη επιστημονική νοσηλευτική εργασία που παρουσιάζεται κάθε χρόνο  στο πλαίσιο των Πανελληνίων Συνεδρίων Φοιτητών Νοσηλευτικής. Το ποσό αρχικά αντιστοιχούσε σε 150.000 δρχ και με απόφαση του Δ.Σ στις 3/10/2005 μειώθηκε σε 300 ευρώ.

Δίδεται στον πρώτο αριστεύσαντα μεταπτυχιακό φοιτητή, κάτοχο βασικού πτυχίου Νοσηλευτικής που έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Το ποσό του αριστείου αντιστοιχεί σε 500 ευρώ και έχει δοθεί από το 2010 μέχρι την εξάντληση του ποσού των 10000 ευρώ που έχει διατεθεί ως δωρεά, από το Σωματείο «Η Αγία Ευνίκη» εις μνήμην της αειμνήστου Βασιλικής Λανάρα.