Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

 

Σκοπός

Η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Αποτελεί κοινωφελές επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα.


“Σκοπός του σωματείου είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου…”


 Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το σωματείο δρά σύμφωνα με τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέσα, ιδιαίτερα:


 

 

Γίνετε μέλος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών!

Τα μέλη της ΕΝΣ λαμβάνουν δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» και έχουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό. Έχουν δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα», λαμβάνουν ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις της ΕΝΣ και έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «ΝΟΣΗΛΕΙΑ &ΕΡΕΥΝΑ» σε ειδικές προνομιακές τιμές.