Διατελέσαντες Πρόεδροι

1989 – 1994 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
1994 – 1995 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1995 – 1996 ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1996 – 1998 ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1998 – 2000 ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2000 – 2002 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2002 – 2004 ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΗΡΩ
2004 – 2007 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2007 – 2010 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2010 – 2013 ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ)
2013 – 2016 ΟΛΓΑ ΣΙΣΚΟΥ